Kominík Kamila Lišková

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nulla turpis magna, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Praesent vitae arcu tempor neque lacinia pretium. 

Co můžu nabídnout?

Revize a kontroly plynových zařízení

Určuje je zákon každému provozovateli odběrného plynového zařízení a nese odpovědnost za škody způsobené provozem plynového zařízení.

Revize tlakových zařízení

Revize tlakových nádob se provádí za účelem zjištění technického stavu a bezpečné provozuschopnosti tlakových nádob.

Kontroly spalinových cest

Při kontrole se provádí posouzení bezpečného umístění hořlavé konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv.

Autorizované měření emisí

Pravidelné měření emisí musí zajistit každá osoba provozující zdroje spalující tuhá paliva od jmenovitého výkonu 15 kW a zdroje spalující plynná a kapalná paliva od jmenovitého výkonu 11 kW.

O mně

Jsem držitelem osvědčení o autorizaci k měření emisí vydaném rozhodnutím MŽP ČR č.j. 1969/780/11/Hl a opravňujícím k měření emisí ve spalinách u stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší s kotli o jmenovitém tepelném příkonu od 300kW a nižším než 5 MW spalujícími výhradně zemní plyn, bioplyn, zkapalněné plyny nebo lehký topný olej.

Také jsem oprávněna proměřit znečišťující látky u kogeneračních jednotek. Jsem vám k dispozici i u autorizovaného měření emisí stacionárních zdrojů – kotelen, škol, školek, bytových domů, městských úřadů, výrobních provozů a dalších.

Máte zájem? Kontaktujte