Kominík Kamila Lišková

Úplně jiný obor, úplně jiná práce, ale přesto mě baví a naplňuje stejně jako fyzioterapie. Jsem kominík a revizní technik plynových a tlakových zařízení. Postupně jsem se vyučila kominíkem, dodělala zkoušky na TIČR a získala osvědčení a oprávnění tyto práce dělat.
S radostí vám budu k dispozici i v oblasti měření emisí spalovacích zdrojů -
kotlů a kogeneračních jednotek.

Co můžu nabídnout?

Revize a kontroly plynových zařízení

Určuje je zákon každému provozovateli odběrného plynového zařízení a nese odpovědnost za škody způsobené provozem plynového zařízení.

Revize tlakových zařízení

Revize tlakových nádob se provádí za účelem zjištění technického stavu a bezpečné provozuschopnosti tlakových nádob.

Kontroly spalinových cest

Při kontrole se provádí posouzení bezpečného umístění hořlavé konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv.

Autorizované měření emisí

Pravidelné měření emisí musí zajistit každá firma provozující a spalující plynná a kapalná paliva od jmenovitého příkonu 300 kW.

O mně

Jsem držitelem osvědčení o autorizaci k měření emisí vydaném rozhodnutím MŽP ČR č.j. 1969/780/11/Hl a opravňujícím k měření emisí ve spalinách u stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší s kotli o jmenovitém tepelném příkonu od 300kW a nižším než 5 MW spalujícími výhradně zemní plyn, bioplyn, zkapalněné plyny nebo lehký topný olej.

Také jsem oprávněna proměřit znečišťující látky u kogeneračních jednotek. Jsem vám k dispozici i u autorizovaného měření emisí stacionárních zdrojů – kotelen, škol, školek, bytových domů, městských úřadů, výrobních provozů a dalších.

Máte zájem? Kontaktujte